תנאים למעגל אוילר ומסלול אוילר בגרף לא מכוון וקשיר
Forum » Discussions / Q&A, Fall 2011 » תנאים למעגל אוילר ומסלול אוילר בגרף לא מכוון וקשיר
Started by: Ittai ZeidmanIttai Zeidman
Date: 23 Oct 2010 12:38
Number of posts: 4
rss icon RSS: New posts
Summary:
אם מעגל אוילר הוא מקרה פרטי של מסלול אוילר איך התנאים סותרים?
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License