Welcome

Tel-Aviv University
School of Computer Science
Algorithms
0368.2160
Spring Semester 2019

News

תזכורת לסטודנטים של התירגול בחמישי ב-13:00


עקב יום הסטודנט, לא יתקיים התירגול של יום חמישי ב-13:00 השבוע.
הסטודנטים הרשומים לקבוצה מתבקשים להגיע לכל אחת מקבוצות התירגול האחרות.


(20 May 2019 08:17)

תירגולי השלמה - APSP


שלום לכולם,
השבוע נקיים תירגולי השלמה בנושא APSP.
לנוחיותכם, מוצעים שלושה מועדים, שאפשר להגיע לכל אחד מהם, להלן:
יום שלישי 21.05 15:00 שנקר 204
יום שלישי 21.05 19:00 שנקר 204
יום שישי 24.05 11:00 אורנשטיין 102

שבוע טוב.


(19 May 2019 11:27)

בשבוע הבא לא יתקיימו תרגולים באלגוריתמים עבור כל הקבוצות (גם לא ביום שני)


שלום לכולם,
בשבוע הבא לא יתקיימו תרגולים באלגוריתמים עבור כל הקבוצות (גם לא ביום שני).
התרגולים יתחדשו כסדרם אחרי החגים.
חג שמח.


(13 Apr 2019 16:18)

תרגיל 2 עלה


שלום לכולם,
תרגיל 2 עלה, והוא להגשה ב-4 באפריל, עד 12:00 בצהריים.
עבודה נעימה.


(20 Mar 2019 14:52)

הודעה לחוזרים על הקורס


ניתן להעביר את ציוני תרגילי הבית מהסמסטר הקודם שבו לקחתם את הקורס.


(17 Mar 2019 14:45)

תזכורת: תרגולי השלמה בשבוע של פורים (שבוע הבא)


יתקיימו בזמנים ובמיקומים הבאים:
שלישי 19.03 16:00-17:00 אורנשטיין 103
שלישי 19.03 19:00-20:00 אורנשטיין 103
רביעי 20.03 18:00-19:00 הולצבלט 007

ניתן להגיע לכל אחת מהאפשרויות.


(15 Mar 2019 14:09)

תרגיל 1 עלה


שלום לכולם,
תרגיל 1 עלה, והוא להגשה ב-20 במרץ, עד 12:00 בצהריים.
ההגשה היא דרך gradescope.
עבודה נעימה.


(07 Mar 2019 15:47)

Recent Forum Posts

תרגיל 5 שאלה 7א: תרגיל 5 שאלה 7א

By Lahav on 22 May 2019 16:41

מתקיים

(1)
\begin{align} R^+ = \left \{ x \in R \mid x > 0 \right \} \end{align}

ועל כן נובע שיש אילוצי $x_i > 0$, אך אלו לא אילוצים חוקיים ב LP.

האם אני מפספס משהו, או שהכוונה היא שהפונקציה $f$ יכולה למפות גם ל 0?

תודה.

תרגיל 5 שאלה 2: Re: תרגיל 5 שאלה 2

By tal_yank on 18 May 2019 18:10

כן, אפשר.

Assignment5 Q2: Re: Assignment5 Q2

By tal_yank on 18 May 2019 18:09

לגבי השאלה הראשונה ששאלת, אפשר לפתור את כל הסעיפים בתרגיל שלא מופיעה בהם המילה "דואלית" להטיותיה.
בפרט לגבי שאלה 2, אפשר לכתוב תוכנית לינארית מתאימה.

תכנות לינארי, בחירת פיבוט: Re: תכנות לינארי, בחירת פיבוט

By tal_yank on 18 May 2019 18:02

אולי התכוונת חיובי במקום שלילי?
בוחרים במשתנה הבסיסי שמתאים לאילוץ שמגביל ביותר את ערך המשתנה הלא בסיסי, ואילוץ שבו המקדם הוא חיובי לא מגביל כלל.

תרגיל 5 שאלה 2: תרגיל 5 שאלה 2

By Lahav on 18 May 2019 16:30

האם אפשר להניח

(1)
\begin{align} \forall_{i=1..m} s_i \neq ti \end{align}

?

Assignment5 Q2: Assignment5 Q2

By tomer_h on 17 May 2019 12:58

(בשאלה 2 בתרגיל 5, יש מצב שבו אנחנו צריכים שכמות מסוימת של מחצב שהתחילה את דרכה למפעל, תמשיך כל הזמן על הקשתות עם אותה כמות, לא ברור לי איך אנחנו אמורים לעשות כזה דבר, האם למדנו איך להתחשב באילוץ מסוג זה?)

תכנות לינארי, בחירת פיבוט: תכנות לינארי, בחירת פיבוט

By Itzik Vainsenker on 17 May 2019 12:31

במצגת, בתהליך של בחירת הפיבוט לא ראיתי שהייתה התייחסות למקרה שבו המקדם של המשתנה הלא בסיסי אותו אנחנו מחליפים הוא שלילי באחת המשוואות.

במקרה הזה, כפי שאני מבין, לא נבחר לעשות את ההחלפה עם המשתנה הבסיסי שמתאים למשוואה זו, גם אם היחס בין המקדם לקבוע הוא מינמלי, זאת מכיוון שערך המשתנה הבסיסי יהיה קטן מאפס לאחר ההחלפה.

אשמח לוודא שמה שכתבתי באמת נכון וככה עובד האלגוריתם.

תודה

תרגיל 4 שאלה 7: Re: תרגיל 4 שאלה 7

By Thorson22 on 14 May 2019 07:57

הבנתי, תודה רבה.

תרגיל 4 שאלה 7: Re: תרגיל 4 שאלה 7

By tal_yank on 14 May 2019 06:59

היי,
במקרה הזה אפשר (וכדאי) יותר טוב.
טל

תרגיל 4 שאלה 7: תרגיל 4 שאלה 7

By Thorson22 on 13 May 2019 11:12

היי,
האם פיתרון בסיבוכיות $O(V^3)$ יתקבל?

תודה

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License